Werkwijze en visie

Werkwijze

IntakeWesterse en oosterse werkvormen Masja Coaching Counseling Amsterdam

Een coach- of counselingtraject begint altijd met een intake. Dit is een kennismakingsgesprek van 90 minuten.
Hierin bespreken we waar je tegenaan loopt, welke doelen je wilt bereiken en wat ik voor je kan betekenen.

SessiesWesterse en oosterse werkvormen Masja Coaching Counseling Amsterdam

Tijdens de sessies wordt gewerkt met verschillende westerse en oosterse werkvormen. De sessies worden versterkt door het maken van thuiswerkopdrachten. Ook schrijf je tussen de sessies steeds een reflectieverslag om bewustwording te vergroten, inzichten te verankeren en je ontwikkelingen en proces te volgen.

Westerse en oosterse werkvormen

Ik maak gebruik van zowel westerse als oosterse werkvormen. Grofweg kun je dit zien als het werken met je ratio enerzijds, en lichaamsgericht en vanuit je intuïtie anderzijds.

Technieken die ik gebruik:

 • Westerse en oosterse werkvormen Masja Coaching Counseling AmsterdamCognitieve gedragstherapie; hierbij gaat het om de wisselwerking tussen je gedachten, gevoelens en gedrag. Je gaat negatieve gedachten analyseren en oefenen met helpende gedachten en nieuw gedrag.
 • Voice Dialogue; een dynamische methode om in dialoog te gaan met je ‘innerlijke stemmen’ om zo inzicht te krijgen in je patronen en weer keuzevrijheid te ervaren.
 • Creatiespiraal; een methode om je dromen te helpen verwezenlijken.
 • (Familie)opstellingen middels ‘poppetjes’ of grondankers; methodes waarbij je letterlijk verschillende posities kunt bekijken en innemen, en verschillende mensen/situaties/keuzes kunt onderzoeken.
 • Natuurcoaching; coaching in en met behulp van (de) natuur(elementen).
 • Rollenspellen; oefenen met gesprekken en communicatievaardigheden
 • Creatieve werkvormen als mogelijke thuisopdrachten; associatief schrijven, vision board maken, tekenen/schilderen
 • Ademhalings-, ontspanningsoefeningen en/of yoga
 • Meditaties en visualisaties
 • Yogafilosofie en chakrapsychologie

 Visie

Westerse en oosterse werkvormen Masja Coaching Counseling Amsterdam
Ik geloof dat je meer balans – en daarmee gezondheid en geluk – kunt creëren door verandering (discipline) enerzijds en acceptatie (overgave) anderzijds, waarbij je altijd eerlijk naar jezelf dient te blijven kijken (zelfreflectie).

Discipline, zelfstudie en overgave

Volgens de Yoga Sutras, een belangrijke tekst uit de yogafilosofie, bestaat de beoefening van yoga (lees hier de betekenis van yoga) uit zelfdiscipline, zelfstudie en overgave (tot ‘het hogere’).

Sutra 2.1: tapah svadhyaya isvara pranidhani kriya yogah
The practice of yoga consists of self-discipline (tapas), self-study (svadhyaya), and dedication to Ishvara (Ishvara pranidhana).

 1. Tapas is de energie die je ergens in moet stoppen, om er later meer energie voor Westerse en oosterse werkvormen Masja Coaching Counseling Amsterdamterug te krijgen. Het moeite doen om je oude patronen te doorbreken, om er op de langere termijn beter en gezonder van te worden.
 2. Svadhyaya betekent zelfstudie en kan gaan over het lezen van boeken en geschriften, maar ook over het bestuderen van jezelf, zelfreflectie. Het steeds weer naar jezelf (durven) kijken en (willen) blijven leren en ontwikkelen.
 3. Ishvara pranidhana is de overgave tot ‘het hogere’. Dit is niet religieus of dogmatisch bedoeld. Het kan staan voor het accepteren van het leven zelf, de natuur, energie, je innerlijke kracht, het universum of nog anders.